Detail produktu

SYSTÉM DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ PRO FLEXIBILNÍ HVAC

FIŠER, J. PECH, O. POKORNÝ, J. ŠÍP, J. KOPEČKOVÁ, B. KOŽUŠNÍK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o systém zařízení pro distribuci vzduchu určený pro flexibilní HVAC v kabině vozidel, který je schopen reagovat na různé/průběžné změny vnitřního uspořádání (flexi interiér), a který je schopen reflektovat požadavky na provozní a výkonovou flexibilitu, což je úzce spojeno s příchodem autonomních vozidel a energeticky optimalizovaných HVAC systémů. Tento systém je v současnosti osazen do makety kabiny tzv. kabin simulátoru umístěného v klimatické komoře na FSI VUT v Brně.

Klíčová slova

HVAC, větrání, kabina, vozidlo, flexibilní interiér

Datum vzniku

30. 10. 2020

Umístění

Laboratoř klimatické komory, budova D5, areál FSI VUT v Brně, Technická 2, 61669 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek