Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '152234' je k datu 28.11.2021 studentem prezenční formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš