prof. Ing.

Miroslav Raudenský

CSc.

FME, LFFHT – Other teaching position

+420 54114 3274
raudensky@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.

Projects

 • 2023

  FW06010715, Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikropórezních dutých vláken, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  Water Spray Cooling Control Study and Advisory Service , zahájení: 02.02.2023, ukončení: 30.09.2023
  Detail

  Extruze polymerních vláken, zahájení: 31.01.2023, ukončení: 03.02.2023
  Detail

  Tests of Accoustic silencer VELARO Egypt, zahájení: 18.01.2023, ukončení: 31.03.2023
  Detail

 • 2022

  vzorek výměníku z polyamid.vláken, zahájení: 24.10.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Testy plastových výměníků, zahájení: 16.06.2022, ukončení: 16.06.2023
  Detail

  VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ, zahájení: 01.02.2022, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2021

  Influence of Oxide Scale on Cooling Intensity of Laminar Cooling, zahájení: 21.07.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Membránová destilace pro silně znečistěné a agresivní prostředí, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  Vývoj specifické technologie výroby polymerních výměníků, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  BMW G0x/U11 vývoj optického systému pro automatické nastavení trysky, zahájení: 09.03.2021, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  FW03010151, Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  FW03010181, Membránové destilace založené na ultratenkých polypropylenových kapilárách, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Studie plastových výměníků - Elektroerozivní obrábění materiálu, zahájení: 04.01.2021, ukončení: 31.01.2021
  Detail

 • 2020

  Study of cooling tests of steel sheets specified by the partner, zahájení: 29.10.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  ReduHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  extruze vlákna , zahájení: 11.02.2020, ukončení: 18.06.2020
  Detail

  LTAUSA19053, Principy tvorby a využití vodovzdušné směsi v průmyslových aplikacích, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Heat Transfer of Transient Boiling Regio and Edge Cooling in Hot Strip Cooling, zahájení: 30.07.2019, ukončení: 03.07.2020
  Detail

  TH04010031, Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  TJ01000254, Membránová destilace pomocí polymerních dutých vláken, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Tepelné výměníky s dutými mikrovlákny - smluvní výzkum, zahájení: 06.10.2017, ukončení: 30.09.2019
  Detail

  Local Heat Transfer of Spray ad Staying Water on a Plate, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Study of Nozzle Parameter Testing, zahájení: 05.05.2017, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Zalití modulů*MemBrain*, zahájení: 27.03.2017, ukončení: 08.12.2017
  Detail

  Evaluation of Secondary Cooling Overlapped with Bearing Housing in a Continuous Cater, zahájení: 11.01.2017, ukončení: 12.01.2017
  Detail

  Investigation for Uniform Cooling Methods Using Laminar and Spray Nozzles , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 04.03.2017
  Detail

  7D16008, Flexible Capillary Heat Exchangers - FLEXIHEAT, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Peek hollow fibre potting R&D, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Studie dynamické vysokotlaké trysky: rozložení impaktních tlaků, erozivní účinky, intenzita a homogenita, zahájení: 16.12.2016, ukončení: 21.12.2016
  Detail

  Resource-efficient hydromechanical descaling system for wire coils" (HiJetRod Pilot) , zahájení: 01.07.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Studie tepelného odporu v kontaktu, zahájení: 13.05.2016, ukončení: 07.11.2016
  Detail

  Investigation for Uniform Cooling Methods Using Laminar and Spray Nozzles, zahájení: 15.04.2016, ukončení: 16.12.2016
  Detail

  Výzkum a vývoj extruzních technik pro výrobu teplosměnných ploch se zvýšenou pracovní tepolotou, zahájení: 05.04.2016, ukončení: 04.05.2016
  Detail

  Vývoj prototypů chladičů oleje na bázi dutých polymerových vláken, zahájení: 10.02.2016, ukončení: 13.06.2016
  Detail

  Usingfibre Bundles, zahájení: 04.01.2016, ukončení: 25.11.2016
  Detail

 • 2015

  Testování teplosměnných ploch při zvýšených provozních parametrech, zahájení: 25.11.2015, ukončení: 14.07.2016
  Detail

  Změření a vyhodnocení průběhů impaktních tlaků 4 různých vysokotlakých trysek při dvou pracovních tlacích, zahájení: 24.11.2015, ukončení: 08.12.2015
  Detail

  Low temperature surface cooling, zahájení: 29.06.2015, ukončení: 26.10.2015
  Detail

  Investigation of Optimal Cooling Methods Using Spray Nozzle, zahájení: 09.02.2015, ukončení: 24.11.2015
  Detail

  TH01020139, Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny v energetických systémech budov, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  Optimalizace chlazení pracovních válců TŠP, zahájení: 17.12.2014, ukončení: 19.02.2015
  Detail

  High performance hot rolling process through steel grade-dependent influencing of the scale formation and flexible descaling control - HiPerScale, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Návrh řešení chladivosti kapalin pro zmáčení odlitků, zahájení: 16.06.2014, ukončení: 29.09.2014
  Detail

  Construction of Cooling Section, Modification of Testing Bench, Air Pump Measurements in Inert Atmosphere, zahájení: 11.04.2014, ukončení: 16.12.2014
  Detail

  Optimisation of Descaling Section and Transient Fuzzy-Logic Regulation, zahájení: 21.01.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

 • 2013

  Chladicí kapalina se zvýšeným koeficientem přestupu tepla určená pro zkoušky chlazení, zahájení: 04.12.2013, ukončení: 05.12.2013
  Detail

  Cooling tests. Preparation of the samples. Tests to be performed, zahájení: 25.05.2013, ukončení: 13.12.2013
  Detail

  Heat transfer study of multi-jet nozzle and spray nozzle, zahájení: 01.05.2013, ukončení: 31.01.2014
  Detail

 • 2012

  Project Installation of Cooling Section + 8 Heat Transfer Tests, zahájení: 18.10.2012, ukončení: 13.11.2013
  Detail

  Heat Transfer Evaluation of Hybrid Mist Nozzle, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 31.07.2012
  Detail

  Study of Technology for Good Flatness of Plates, zahájení: 13.02.2012, ukončení: 30.06.2013
  Detail

  EE2.4.31.0046, NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi , zahájení: 09.02.2012, ukončení: 31.01.2014
  Detail

  Measurement of the existing sprayline cooling capacity and determining of upper limit of cooling intensity, zahájení: 01.02.2012, ukončení: 30.12.2012
  Detail

  Optimization of Descaling and Cooling of Rolls, zahájení: 13.01.2012, ukončení: 03.06.2013
  Detail

 • 2008

  7C08085, Advanced Method to Improve Work Roll Life Time and Surface Quality of Hot Rolled Strip by New Coupled Oil Free Lubrication and Chilling, zahájení: 01.07.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  CHILLUB Advanced method to improve work roll life time and surface quality of hot rolled strip by new coupled oil free lubrication and chilling , zahájení: 01.07.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2006

  OPTCOOLUB New Cooling Techniques for Enhanced Roll Bite Lubrication during Cold Rolling of High Strength Steels and Thin Packaging Steels , zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2009
  Detail

  FT-TA3/023, Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  FI-IM/036, Vývoj regálového systému 25, zahájení: 01.08.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  GA106/02/1571, Experimentální studium Leidenfrostova efektu při dopadu vodních kapek na horký povrch s aplikací v hutnictví, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1998

  OC P3.60, Modelování a experimentální studium fázových změn v binárních systémech, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  ME 266, Zvýšení konkurenceschopnosti kontinuálního lití pomocí modelování a optimalizace, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1999
  Detail

 • 1997

  OK 290, Počítačová podpora tváření oceli v polotekutém stavu , zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1998
  Detail

  GA106/97/0328, Experimentální studium přenosových jevů na pohybujících se površích při velmi vysokých teplotách, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1999
  Detail

 • 1996

  OK 218, Počítačová podpora tváření oceli v polotekutém stavu, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1996
  Detail

 • 1994

  OC 512.20, Inverzní problémy v matematickém modelování CZ2, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1998
  Detail