Project detail

Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny v energetických systémech budov

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2018

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- part funder (2015-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Cílem projektu je převedení dosud získaných výsledků ve vývoji plastových výměníků s dutými mikrovlákny do výroby. Výsledky získané při vývoji a testování prototypů na VUT v Brně dávají předpoklad pro výrazné uplatnění tepelných výměníků s dutými mikrovlákny na trhu s aplikací v energetických systémech budov. Cílem je komerčně využít světové prvenství ve výzkumu a vývoji těchto výměníků. Komerční část projektu zajišťují tři průmysloví výrobci, kteří prověří aplikace při vytápění, klimatizaci a využití nízkopotenciální energie. Projekt je navázán na výzkumné kapacity nově vzniklého centra výzkumu a vývoje NETME na FSI vybudovaného s podporou OP VaVpI v programovacím období 2007-2013. Cílem je využít výsledky Laboratoře plastových tepelných výměníků v komerční oblasti.

Description in English
The goal of the project is to transfer know-how in the field of plastic heat exchangers with hollow fibers to production. The results obtained during the development and testing of prototypes at the BUT show the possibility for their extensive use in energetic systems of buildings. The goal is to take advantage from the world superiority in research and development of these heat exchangers commercially. Three industrial partners guarantee the commercial part of the project and will apply these results in heating, air conditioning and the use of low potential energy The project is linked to the research capacity of NETME Centre built in 2009-2013 at the Faculty of Mechanical Engineering. The project will use the results from the Laboratory of Plastic Heat Exchangers in commercial area.

Keywords
Tepelný výměník-vytápění-tepelné čerpadlo-duté mikrovlákno-plastový tepelný výměník

Key words in English
Heat exchanger- heating- heat pumps- hollow microfibers- plastic heat exchanger

Mark

TH01020139

Default language

Czech

People responsible

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Results

BARTULI, E.; BROŽOVÁ, T.; RAUDENSKÝ, M. The Influence of Hollow Fibers Orientation Inside the Polymeric Hollow Fiber Heat Exchanger on the Heat Transfer Intensity. In Engineering Mechanics 2018. Praha: ITAM CAS, 2018. p. 61-64. ISBN: 978-80-86246-88-8.
Detail

BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER ON THE OUTER SURFACE OF POLYMERIC HOLLOW FIBERS. Materiali in tehnologije, 2018, vol. 52, no. 4, p. 459-463. ISSN: 1580-2949.
Detail

BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. Polymeric Hollow Fibers Heat Exchanger with a Cross-winding Structure. 2018.
Detail

BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E. Influence of Condensation on the Outer Surface of Polymer Hollow Fiber Heat Exchangers during Heat Transfer. In ASME 2018 16th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. American Society of Mechanical Engineers, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-0-7918-5119-7.
Detail

BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. Condensation on the Outer Surface of Polymer Hollow Fiber Heat Exchangers and its Influence to the Heat Transfer. In Engineering Mechanics 2018. Praha: ITAM CAS, 2018. p. 117-120. ISBN: 978-80-86246-88-8.
Detail

BROŽOVÁ, T.; RAUDENSKÝ, M. Determination of surface wettability of polymeric hollow fibres. JOURNAL OF ELASTOMERS AND PLASTICS, 2018, vol. 50, no. 8, p. 737-746. ISSN: 0095-2443.
Detail

ASTROUSKI, I.; RAUDENSKÝ, M.; DOHNAL, M. FOULING OF POLYMERIC HOLLOW FIBER HEAT EXCHANGER BY ASHRAE 52.1 TEST DUST. Heat Exchanger Fouling and Cleaning XI - 2017. 2017.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno-Veveří, CZ: Modul výměníku na bázi dutých polymerních vláken. 308098, patent. (2019)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Modul výměníku na bázi dutých polymerních vláken. 307033, patent. (2017)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Sběrná komora tepelného výměníku z dutých vláken. 30513, užitný vzor. (2017)
Detail

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B.; JEŽÍK, K.; RAUDENSKÝ, M.: P02/LPTP/07/2016; Tkaná teplosměnná plocha. Zkušební laboratoře partnerů projektu - LPTP, TUL. (funkční vzorek)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; ASTROUSKI, I.: P04/LPTP/12/2017; Prototyp teplosměnných ploch pro testování firmou HTS. Zkušební laboratoře partnerů projektu - LPTP a HTS. (prototyp)
Detail

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B.; JEŽÍK, K.; RAUDENSKÝ, M.: P03/LPTP/06/2017; Funkční vzorek netkané textilie vyrobený pro účely přenosu tepla. Zkušební laboratoře partnerů projektu - LPTP, TUL. (funkční vzorek)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; ASTROUSKI, I.: P01/LPTP/04/2015; Prototypy výměníků. Zkušební laboratoře partnerů projektu - HTS a ENBRA. (prototyp)
Detail