Project detail

Modelování a experimentální studium fázových změn v binárních systémech

Duration: 01.01.1998 — 31.12.2001

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- whole funder

Mark

OC P3.60

Default language

Czech

People responsible

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1998-01-01 - 2001-12-31)

Results

ŠARLER, B.; VERTNIK, R.; MANOJLOVIC, G.; CESAR, J.; SABOLIČ, M.; JUSTINEK, I.; MARČIČ, B.; FILIPIČ, B.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; LAITINEN, E. Informatisation Upgrades of the INEXA-ŠTORE Billet Caster, Phase I. In XXX. XXX: XXX, 2001. p. XXX ( p.)
Detail