Project detail

Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin

Duration: 01.03.2021 — 31.12.2024

On the project

Keywords
quenching; light alloy car wheel, material procssing, heat treatment/ kalení, kola z lehkých slitin, zpracování materiálu, tepelné zpracování

Mark

FW03010151

Default language

Czech

People responsible

Boháček Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Božek Vít - fellow researcher
Brachna Róbert, Ing. - fellow researcher
Budinský Vladimír - fellow researcher
Chabičovský Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Resl Ondřej, Ing. - fellow researcher
Vlachová Marie - fellow researcher
Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
- (2020-06-22 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- whole funder (2021-02-22 - 2024-12-31)