Project detail

Experimentální studium Leidenfrostova efektu při dopadu vodních kapek na horký povrch s aplikací v hutnictví

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2004

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2002-01-01 - 2004-12-31)

Mark

GA106/02/1571

Default language

Czech

People responsible

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (2002-01-01 - 2004-12-31)

Results

RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J. Comparison of water and oil nozzle cooling intensity. In HEFAT 2003 - Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Livingstone, Victoria Falls, Zambia: HEFAT, 2003. p. 27-30. ISBN: 0-620-30503-7.
Detail

TOŠOVSKÝ, J. Využití programového systému Ansys pro modelování chování vrstvy okují při procesu hydraulického odkujení. In Ansys&Star - CD Users´ Meeting. Sborník přednášek. Brno: SVS FEM s.r.o. Brno, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-1598-3.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; DUMEK, V.; KOTRBÁČEK, P. Experimental study of Leidenfrost phenomena at hot sprayed surface. In 2003 ASME Summer Heat Transfer Conference. Las Vegas, Nevada: ASME, 2003. p. 1-5. ISBN: 0-7918-3679-7.
Detail

POHANKA, M. Two-dimensional correction of data measured using a large pressure sensor. In Computational Methods and Experimental Measurements XI. Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers. Neuveden. Londýn: Witpress, 2003. p. 86-84. ISBN: 1-85312-969-0. ISSN: 0257-9731.
Detail

RAUDENSKÝ, M., HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P., POHANKA, M., TOŠOVSKÝ, J. Experimental study of parameters influencing efficiency of hydraulic descaling - theory of vapour explosion. In Hydraulic Descaling. Londýn: IOM Communications Ltd., 2004. p. 29-38. ISBN: 1059475.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M. Optimal Cooling of Rolls in Hot Rolling. Journal of Materials Processing Technology, 2002, vol. 2002, no. 125-126, p. 700-705. ISSN: 0924-0136.
Detail

HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; ŠARLER, B. Secondary Cooling in Continuous Casting. 4th European Continuous Casting Conference. neuvedeno. Birmingham , UK: IOM Communications Ltd., 2002. p. 830 ( p.)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J. Secondary Cooling in Continuous Casting and Leidenfrost Temperature Effects. Ironmaking and Steelmaking, 2005, vol. 32, no. 2, p. 159-164. ISSN: 0301-9233.
Detail

HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P. Controlled Cooling in Continuous Casting. Chinese Society for Metals, 2004, vol. 39, no. 2004, p. 342-346. ISSN: 0449-749X.
Detail

RAUDENSKÝ, M., HORSKÝ, J., POHANKA, M. Experimental Study of Heat Transfer in Hot Rolling and Continuous Casting. In Materials Science, Testing and Informatics II. Materials Science Forum. 2005. Switzerland: Trans Tech Publications LTD, 2005. p. 347-354. ISBN: 0-87849-957-1. ISSN: 0255-5476.
Detail

HORSKÝ, J.; STŘÍTECKÝ, P.; RAUDENSKÝ, M.: P01/LPTP/02/05; Low Impact Test Bench. Lechler GmbH, Germany. (funkční vzorek)
Detail

HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; JURIGA, A.; BELLEROVÁ, H.; BOHÁČEK, J.: OT02/LPTP/11/06; Chladící kolektory v rámci techn. řešení "Návrh sekundárního chlazení pro výrobu kulatiny 130 mm". Mittal Steel Ostrava a.s.. (prototyp)
Detail