Project detail

Zvýšení konkurenceschopnosti kontinuálního lití pomocí modelování a optimalizace

Duration: 01.01.1998 — 31.12.1999

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- whole funder

Mark

ME 266

Default language

Czech

People responsible

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Faculty of Mechanical Engineering
- (1980-01-01 - not assigned)