doc. Ing.

Klára Částková

Ph.D.

CEITEC, RG-2-01 – Researcher

+420 54114 9729
klara.castkova@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.

Projects

 • 2024

  T-FLOW Systém pro telemetrické sledování a měření průtoku krve cévní protézou, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 30.06.2026
  Detail

 • 2023

  MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů, zahájení: 01.09.2023, ukončení: 30.06.2028
  Detail

  LUC23069, Nanoporézní a mikroporézní struktury pro inženýrství kostních tkání, zahájení: 01.09.2023, ukončení: 20.10.2025
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Vývoj a aplikace moderních metod keramické technologie pro přípravu pokročilých keramických materiálů pro strukturní, biologické a funkční aplikace, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2020

  Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Biokompatibilní a bioaktivní nanovlákna, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Řízení mikrostruktury a vlastností bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí pokročilých technologií jejich přípravy, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  LTT18013, Vývoj funkčních keramických a sklokeramických materiálů ve spolupráci s Centrem excelence FunGlass, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Nanotechnologies and Novel Materials I., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Biokompatibilní a bioaktivní nanomateriály, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Moderní přístupy v keramické technologii jako nástroj přípravy pokročilých keramických materiálů se zlepšenými užitnými vlastnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Anorganická a organicko/anorganická vlákna připravená metodou odstředivého zvlákňování, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 31.05.2017
  Detail

  LD15068, Anorganická a organocko/anorganická vlákna připravená metodou odstředivého zvlákňování, zahájení: 01.10.2015, ukončení: 31.05.2017
  Detail

 • 2014

  Syntéza, tvarování a slinování keramických nanočástic, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail