doc. Ing.

Klára Částková

Ph.D.

CEITEC, RG-2-01 – Researcher

+420 54114 9729
klara.castkova@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.

Creative activities

 • ČÁSTKOVÁ, K.; MACA, K.; GRATZ, P.: SW LA-500; Software pro zpracovaní dat z laserového analyzátoru velikosti částic. VUT v Brně,FSI,A4,105a. (funkční vzorek)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.; VOZÁB, J.: Solvotermální reaktor; Solvotermální mikrovlnný vsádkový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; VOZÁB, J.; ČÁSTKOVÁ, K.: Ulrazvukový reaktor; Ultrazvukový laboratorní vsádkový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; VOZÁB, J.; ČÁSTKOVÁ, K.: mikrovlnný průtokový rektor; Laboratorní mikrovlnný průtokový reaktor. laboratoře ÚMVI. (prototyp)
  Detail

 • KAŠPÁREK, V.; CIHLÁŘ, J.; KRÁLOVÁ, M.; ČÁSTKOVÁ, K.: adaptér pro planární vzorky 1.0; Adaptér pro uchycení planárních vzorků při fotokatalytických procesech. Adaptér je umístěn v laboratoři 103/A2 fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2, Brno. URL: http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4. (funkční vzorek)
  http://www.ceitec.cz/ceitec-vut/pokrocile-materialy/v4, number of downloads: 1
  Detail

 • ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.: PEEK T-Cell; Tříelektrodová měřící cela pro nevodná prostředí. Několik exemplárů je umístěno v laboratořích CEITEC, Několik v laboratořích UETE FEKT. (funkční vzorek)
  Detail

 • ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.: PEEK 4-electrode probe; Sonda pro měření elektrických vlastností práškových keramických materiálů. Sonda je umístěna v místnosti 4.37 na adrese Technická 10. (funkční vzorek)
  Detail

 • CIHLÁŘ, J.; NOVOTNÁ, L.; DRDLÍK, D.; ČÁSTKOVÁ, K.; CIHLÁŘ, J.: NewGen scaffold; Biokeramický skafold připravený 3D stereolithografickou metodou (LMC). STI-VUT, lab. 2.04, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.