Project detail

Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře

Duration: 01.05.2020 — 31.12.2023

Funding resources

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 - 1. VS

- whole funder (2020-03-31 - 2023-12-31)

On the project

Pevná kostěná fúze je základním předpokladem léčby rozsáhlé řady nejen degenerativních onemocnění páteře. Podmínkou je štep obsahující organické a anorganické prvky k docílení srůstu. Autograft zdravého jedince obsahuje ideální poměr biofyzikálních vlastností a to osteoindukce, osteokondukce a osteogeneze. Se stoupajícím věkem a komorbiditami ideální poměry klesají, mizí a samotný odběr je zatížen morbiditou. Kvantita štěpu je navíc velmi omezená. Veškeré allogenní a arteficiální náhrady kombinují biofyzikální poměry s potlačením osteogeneze. Se stoupajícím věkem populace roste počet základních muskuloskeletálních onemocnění a tímto i komplikací po operacích. Světová data poukazují na potenciál buněčné terapie. Experimenty tohoto projektu kombinují již vyvíjené třídimenzionální porózní nosiče (scaffold) s vhodnými fyzikálními poměry a to v kombinaci s lidskými mesenchymálními stromálními buňkami (hMSC), které mají za cíl navrhnout a ověřit techniky in vitro k produkci ideálního živého – bio-artificiálního – osteogenního nosiče s terapeutickým potenciálem. Následně budou tyto in vitro experimenty ověřeny pokusem in vivo za pomocí zvířecího modelu – imunodeficientní potkani. Protokoly vývoje primárně in vitro nosiče a buněčných linií a sekundárně in vivo experiment na zvířeti vytvoří zdroj pro léčbu skeletálních onemocnění s nutnou kostěnou – v našem případě meziobratlovou fúzí.

Keywords
biomateriály, regenerativní medicína, spinální fúze

Mark

NU-20-08-00402

Default language

Czech

People responsible

Částková Klára, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Advanced Ceramic Materials
- (2020-05-01 - 2023-12-31)

Results

MAŘÁK, V.; ILČÍKOVÁ, M.; DRDLÍKOVÁ, K.; DRDLÍK, D. Plasma treatment and rapid pressure-less sintering for fabrication of environmentally friendly hydroxyapatite biocoatings. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2024, vol. 44, no. 4, p. 2590-2599. ISSN: 1873-619X.
Detail

NOVOTNÁ, L.; CHLUP, Z.; JAROŠ, J.; ČÁSTKOVÁ, K.; DRDLÍK, D.; POSPÍŠIL, J.; HAMPL, A.; KOUTNÁ, I.; CIHLÁŘ, J. Macroporous bioceramic scaffolds based on tricalcium phosphates reinforced with silica: microstructural, mechanical, and biological evaluation. Journal of Asian Ceramic Societies, 2022, vol. 10, no. 2, p. 356-369. ISSN: 2187-0764.
Detail