Project detail

Syntéza, tvarování a slinování keramických nanočástic

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na syntézu keramických nanočástic, jejich konsolidaci a vytvarování do vrstevnatých a objemových polotovarů s hutnou či porézní strukturou převážně pomocí koloidních postupů. Při slinování těchto polotovarů bude cílem zachovat nanostrukturní charakter keramiky. Struktura a vybrané vlastnosti připravených keramických materiálů budou hodnoceny podle zamýšleného využití materiálů v biologických, optických a konstrukčních aplikacích a budou využity i jako zpětná vazba pro optimalizaci jejich přípravy.

Mark

FSI-S-14-2495

Default language

Czech

People responsible

Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Částková Klára, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hrubý Jan, Ing. - fellow researcher
Jilčíková Stanislava - fellow researcher
Kachlík Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaštyl Jaroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Maca Karel, prof. RNDr., Dr. - fellow researcher
Malík Petr, Ing. - fellow researcher
Novotná Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Roleček Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skálová Zdenka, Ing. - fellow researcher
Sláma Martin, Ing. - fellow researcher
Spusta Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Trunec Martin, prof. Ing., Dr. - principal person responsible

Units

Dept. of Ceramics and Polymers
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

TRUNEC, M.; MACA, K. Advanced Ceramic Processes. In Advanced Ceramics for Dentistry. 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451, USA: Butterworth-Heinemann, 2014. p. 123-150. ISBN: 978-0-12-394619-5.
Detail

KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M. Ceramic core–shell composites with modified mechanical properties prepared by thermoplastic co-extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 2015, vol. 35, no. 10, p. 2873-2881. ISSN: 0955-2219.
Detail

KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M. Mechanical properties of zirconia core-shell rods with porous core and dense shell prepared by thermoplastic co-extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 2017, vol. 37, no. 6, p. 2435-2443. ISSN: 0955-2219.
Detail

ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M. Machinable porous hydroxyapatite scaffolds prepared by gelcasting method using an epoxide as a gelling agent. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS CONFERENCE PROCEEDINGS. 2016. p. 70-78. ISBN: 978-80-214-5358-6.
Detail

JINDROVÁ, E. Preparation of highly organized nanowires using AAO template. In Multi-scale design of advanced materials conference proceedings. 2016. p. 13-18. ISBN: 978-80-214-5358-6.
Detail

KAŠTYL, J.; TRUNEC, M. Rheology of ceramic suspensions for thermoplastic co-extrusion. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS. 2015. p. 106-114. ISBN: 978-80-214-5146-9.
Detail