Project detail

Nanoporézní a mikroporézní struktury pro inženýrství kostních tkání

Duration: 01.09.2023 — 20.10.2025

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - PROGRAM INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAM INTER-COST – LUC23

- whole funder (2023-11-24 - 2025-10-20)

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum vlivu architektury pórů a celkové pórovitosti na mechanickou pevnost a bioaktivitu připravených porézních struktur vyrobených z fosforečnanů vápenatých. Cílem projektu je připravit biokeramické struktury s řízenou pórovitostí s dostatečnou manipulační pevností při zachování maximální možné bioaktivity a biologické rozložitelnosti. Porézní struktury budou připraveny technologií aditivní výroby (LCM – Lithography-based Ceramic Manufacturing) a metodou přímého napěňování. Synergie těchto dvou přístupů umožní maximalizovat užitné vlastnosti připravených struktur ve formě porézních implantátů zvýšením mechanické odolnosti, bioaktivity a biologické rozložitelnosti.

Keywords
biokeramika, fosforečnany vápenaté, porézní struktura, in-situ napěňování, 3D stereolitografie

Mark

LUC23069

Default language

Czech

People responsible

Částková Klára, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Advanced Ceramic Materials
- (2023-09-01 - 2025-10-20)
Central European Institute of Technology BUT
- (2023-01-27 - not assigned)