Project detail

T-FLOW Systém pro telemetrické sledování a měření průtoku krve cévní protézou

Duration: 01.01.2024 — 30.06.2026

Funding resources

Technologická agentura ČR - 10. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 1

- whole funder

On the project

Projekt se zabývá aplikací TENG senzoru na cévní protézu:

Keywords
TENG;triboelektricky nanogenerátor;cévní protéza

Mark

FW10010514

Default language

Czech

People responsible

Částková Klára, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fohlerová Zdenka, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Tofel Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2023-05-22 - not assigned)