Project detail

Anorganická a organocko/anorganická vlákna připravená metodou odstředivého zvlákňování

Duration: 01.10.2015 — 31.05.2017

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST CZ (2011-2017)

- part funder (2015-10-01 - 2017-05-31)

Mark

LD15068

Default language

Czech

People responsible

Částková Klára, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

ČÁSTKOVÁ, K.; MACA, K.; SEKANINOVÁ, J.; NEMČOVSKÝ, J.; CIHLÁŘ, J. Electrospinning and thermal treatment of yttria doped zirconia fibres. Ceramics International, 2017, vol. 43, no. 10, p. 7581-7587. ISSN: 0272-8842.
Detail

VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V. Using of Finite Elements Modeling Computer Simulation in Impedance Prediction and Data Evaluation. ECS Meeting Abstracts. ISSN 2151-20141. Pennignton: The Electrochemical Society, 2016.
Detail

ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; DOHNAL, P.; ČUDEK, P.; LIBICH, J.; VANÝSEK, P. Synthesis and Characterization of Na2Ti6O13 and Na2Ti6O13/Na2Ti3O7 Sodium Titanates with Nanorod-like Structure as Negative Electrode Materials for Sodium-ion Batteries. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2352-152X.
Detail

JINDROVÁ, E.; NEMČOVSKÝ, J.; ČÁSTKOVÁ, K. Electrospinning and Thermal Treatment of Yttria Doped Zirconia Fibers. NANOCON 2016 List of Abstracts. 1. Ostrava: TANGER Ltd., Ostrava, 2016. p. 99-99. ISBN: 978-808724-68-0.
Detail

ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.: PEEK T-Cell; Tříelektrodová měřící cela pro nevodná prostředí. Několik exemplárů je umístěno v laboratořích CEITEC, Několik v laboratořích UETE FEKT. (funkční vzorek)
Detail

ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.: PEEK 4-electrode probe; Sonda pro měření elektrických vlastností práškových keramických materiálů. Sonda je umístěna v místnosti 4.37 na adrese Technická 10. (funkční vzorek)
Detail