Organizační struktura

Rada pro vnitřní hodnocení

Kompetence

  • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,
  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
  • vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.

Kontaktní údaje

Rada pro vnitřní hodnocení
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

+420 541 145 261
rvh-vut@vut.cz