Kompetence

  • analytická činnost a srovnávací analytika v oblasti primárních procesů: studium a vzdělávání, výzkum a vývoj a hodnocení konkurenceschopnosti,
  • strategické plánování, provádění analýz v souladu s úkoly vyplývajícími z naplňování strategických záměrů VUT,
  • příprava Strategického záměru VUT včetně jeho aktualizací,
  • příprava Institucionálního rozvojového plánu,
  • koordinace a realizace naplňování institucionálního rozvojového plánu,
  • koordinace, plánování a řízení strategických projektů VUT vyžadujících koordinaci více součástí VUT,
  • koordinace a řízení interních rozvojových projektů a koordinace centralizovaných rozvojových projektů,
  • koordinace a rozvoj spolupráce s univerzitními partnery a institucemi v rámci regionu, zejména formou participace na tvorbě strategických dokumentů,
  • zastupování strategických zájmů VUT v poradních sborech a pracovních skupinách rektora.

Kontaktní údaje

Odbor strategie
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel