Organizační struktura

Průmyslová rada VUT

Průmyslová rada VUT je poradním orgánem rektora.

Kontaktní údaje

Průmyslová rada VUT
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel