Organizační struktura

Náhradová komise

  • Náhradová komise VUT se zřizuje pro účely nestranného a transparentního řešení škod způsobených zaměstnanci a jejich následné evidence. Jejím zřizovatelem je rektor.

Kontaktní údaje

Náhradová komise
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel