Organizační struktura

Náhradová komise

  • Náhradová komise je stálým poradním orgánem rektora.

Kontaktní údaje

Náhradová komise
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Bc. Jiřina Kapcárová