Organizační struktura

Hodnoticí oborový panel

Účelem vytvoření Hodnoticího oborového panelu VUT (dále jako „HOP“) je zejména zajištění činnosti panelu směřující k výběru grantů navržených k financování, posuzování a schvalování podstatných změn, či hodnocení grantů na základě závěrečné zprávy v rámci Interní grantové soutěže. HOP je poradním orgánem rektora, který je jeho zřizovatelem. HOP je ustanoven na základě Směrnice č. 10/2020. Jednací řád HOP je upraven Směrnicí č. 5/2021.

Kontaktní údaje

Hodnoticí oborový panel
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA