Organizační struktura

Hodnoticí oborový panel

Účelem hodnoticího oborového panelu VUT je zajištění jeho činnosti směřující k vytvoření pořadí projektů navržených k financování, které jsou podávány a řešeny v rámci Interní grantové soutěže (interní granty). Projekty jsou financovány z prostředků OP VVV Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016948. Zřizovatelem tohoto poradního sboru je rektor.

Kontaktní údaje

Hodnoticí oborový panel
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková