Organizační struktura

Ediční rada VUT

Kompetence

Posláním Ediční rady VUT je zejména stanovení koncepce a cílů ediční činnosti Nakladatelství VUTIUM a sestavování návrhu edičního plánu pro příslušné období. Jejím zřizovatelem je rektor.

Kontaktní údaje

Ediční rada VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel