Detail publikace

MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY

JEŽÍK, P.

Originální název

MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY

Český název

MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá konstrukcí modelu vycházejícího z teorie možnosti, který predikuje odtokovou reakci malého povodí po dopadu příčinné přívalové srážky. Model ze vstupních hodnot popisujících zasažené povodí (plocha, sklonitost a lesnatost) a příčinnou srážku (doba trvání a intenzita) určuje velikost kulminačního průtoku, který srážka způsobí. Sestavovaný model bude součástí softwarové aplikace sloužící k určení možnosti ohrožení malého povodí povodněmi z přívalových dešťů. Příspěvek popisuje proces kalibrace modelu pomocí jednotlivých optimalizačních fází. Pro kalibraci jsou použita jednak data z reálných srážkových epizod a jednak odvozená data. Obsahem příspěvku je i popis testování sestaveného modelu pomocí souboru návrhových srážek a výsledky, kterých bylo dosaženo.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá konstrukcí modelu vycházejícího z teorie možnosti, který predikuje odtokovou reakci malého povodí po dopadu příčinné přívalové srážky. Model ze vstupních hodnot popisujících zasažené povodí (plocha, sklonitost a lesnatost) a příčinnou srážku (doba trvání a intenzita) určuje velikost kulminačního průtoku, který srážka způsobí. Sestavovaný model bude součástí softwarové aplikace sloužící k určení možnosti ohrožení malého povodí povodněmi z přívalových dešťů. Příspěvek popisuje proces kalibrace modelu pomocí jednotlivých optimalizačních fází. Pro kalibraci jsou použita jednak data z reálných srážkových epizod a jednak odvozená data. Obsahem příspěvku je i popis testování sestaveného modelu pomocí souboru návrhových srážek a výsledky, kterých bylo dosaženo.

Klíčová slova

Teorie možnosti; přívalová srážka; povodí; kalibrace; model

Rok RIV

2012

Vydáno

19.09.2012

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-05107-8

Kniha

Sborník konference Voda a krajina 2012

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97188,
  author="Pavel {Ježík}",
  title="MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z TEORIE MOŽNOSTI PRO URČENÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ PO DOPADU PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY",
  annote="Příspěvek se zabývá konstrukcí modelu vycházejícího z teorie možnosti, který predikuje odtokovou reakci malého povodí po dopadu příčinné přívalové srážky. Model ze vstupních hodnot popisujících zasažené povodí (plocha, sklonitost a lesnatost) a příčinnou srážku (doba trvání a intenzita) určuje velikost kulminačního průtoku, který srážka způsobí. Sestavovaný model bude součástí softwarové aplikace sloužící k určení možnosti ohrožení malého povodí povodněmi z přívalových dešťů. Příspěvek popisuje proces kalibrace modelu pomocí jednotlivých optimalizačních fází. Pro kalibraci jsou použita jednak data z reálných srážkových epizod a jednak odvozená data. Obsahem příspěvku je i popis testování sestaveného modelu pomocí souboru návrhových srážek a výsledky, kterých bylo dosaženo.",
  booktitle="Sborník konference Voda a krajina 2012",
  chapter="97188",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="1--7",
  type="conference paper"
}