Detail publikace

Nové trendy ve vzdělávání jako cesta ke globalizaci?

LINDR, J.

Originální název

Nové trendy ve vzdělávání jako cesta ke globalizaci?

Český název

Nové trendy ve vzdělávání jako cesta ke globalizaci?

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Globalizace nemá jen sociální a ekonomickou dimenzi, ale také v sobě zahrnuje potřebu různých zdrojů k rozvoji vzdělanostního potenciálu jednotlivce. Moderní doba vyžaduje nové perspektivy v současném světě, zahrnuje nové formy vzdělávání a nové vzdělávací programy ve školách. Cest k humanizaci vzdělávání je několik. Včlenění nových předmětů do kurikula ve školách a univerzitách ve všech studijních programech a směrech, širší a obecnější platforma ve vzdělávání už na středních školách, příprava studentů využít teorii i praxi v běžném životě, implementace vize vzdělávání jako cesty ke zdokonalení kvality vzdělávání absolventů ve společenskovědních měkkých dovednostech - to jsou klíčová témata, která je třeba otevřít v moderním vzdělávacím kontextu edukace a globalizovaného světa. Pokrok v koncepci edukace určitě přinese své výsledky do budoucna.

Český abstrakt

Globalizace nemá jen sociální a ekonomickou dimenzi, ale také v sobě zahrnuje potřebu různých zdrojů k rozvoji vzdělanostního potenciálu jednotlivce. Moderní doba vyžaduje nové perspektivy v současném světě, zahrnuje nové formy vzdělávání a nové vzdělávací programy ve školách. Cest k humanizaci vzdělávání je několik. Včlenění nových předmětů do kurikula ve školách a univerzitách ve všech studijních programech a směrech, širší a obecnější platforma ve vzdělávání už na středních školách, příprava studentů využít teorii i praxi v běžném životě, implementace vize vzdělávání jako cesty ke zdokonalení kvality vzdělávání absolventů ve společenskovědních měkkých dovednostech - to jsou klíčová témata, která je třeba otevřít v moderním vzdělávacím kontextu edukace a globalizovaného světa. Pokrok v koncepci edukace určitě přinese své výsledky do budoucna.

Klíčová slova

Globalizace, humanizace technického vzdělávání, kurikulum, vize do budoucna, humanizace vzdělávání, společnost, význam školy

Vydáno

20.10.2011

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-3585-8

Kniha

Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť

Číslo vydání

1

Strany od

47

Strany do

55

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT89229,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Nové trendy ve vzdělávání jako cesta ke globalizaci?",
 annote="Globalizace nemá jen sociální a ekonomickou dimenzi, ale také v sobě zahrnuje potřebu různých zdrojů k rozvoji vzdělanostního potenciálu jednotlivce. Moderní doba vyžaduje nové perspektivy v současném světě, zahrnuje nové formy vzdělávání a nové vzdělávací programy ve školách. Cest k humanizaci vzdělávání je několik. Včlenění nových předmětů do kurikula ve školách a univerzitách ve všech studijních programech a směrech, širší a obecnější platforma ve vzdělávání už na středních školách, příprava studentů využít teorii i praxi v běžném životě, implementace vize vzdělávání jako cesty ke zdokonalení kvality vzdělávání absolventů ve společenskovědních měkkých dovednostech - to jsou klíčová témata, která je třeba otevřít v moderním vzdělávacím kontextu edukace a globalizovaného světa. Pokrok v koncepci edukace určitě přinese své výsledky do budoucna.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť",
 chapter="89229",
 institution="STU Bratislava",
 year="2011",
 month="october",
 pages="47--55",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}