Detail produktu

SimSoftVS - Simulační software vodohospodářské soustavy

MENŠÍK, P. STARÝ, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software umožňující provést návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav. Software je výsledkem projektu FRVŠ a bude sloužit k výuce studentů Fakulty stavební na VUT v Brně.

Klíčová slova

zásobní funkce; simulační model; soustava nádrží; optimalizace

Datum vzniku

07.12.2011

Umístění

http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty