Detail produktu

Návrh a konstrukce vybavení dosazovací nádrže pro čistírny odpadních vod Ostrava

PROKEŠ, F. BRANDEJS, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Konstrukce zařízení kruhové dosazovací nádrže se shrabováním dna a stíráním hladiny a přepadové hrany po obvodě nádrže a jímky pro odstraňování nečistot. Pohon celého zařízení je centrální.

Klíčová slova

Čistírny odpadních vod, dosazovací nádrž, sedimentační nádrž, přepadová hrana, stírání hladiny, shrabování dna.

Datum vzniku

03.11.2011

Umístění

ČOV Ostrava

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty