Detail produktu

Rekonstrukce zařízení dosazovací nádrže ČOV Nový Jičín

BRANDEJS, J. PROKEŠ, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Rekonstrukce otočného mostu, pojezdu, shrabování dna a stírání hladiny kruhové dosazovací nádrže.

Klíčová slova

Čistírny odpadních vod, dosazovací nádrž, sedimentační nádrž, otočný most, stírání hladiny, shrabování dna.

Datum vzniku

31.05.2006

Umístění

ČOV Nový Jičín

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Dokumenty