Detail publikace

VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Originální název

VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH

Český název

VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vodní dílo (VD) Šance na řece Ostravici bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Je provozováno v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry. Jeho hlavním účelem je dodávka surové vody do úpravny na pitnou vodu. Dále plní požadavky na zajištění minimálních průtoků v toku pod nádrží a v profilech níže po toku, snížení povodňových průtoků, účelový chov ryb a energetické využití. Vodní dílo Fryšták bylo v období let 1935 - 1938 zbudováno na Fryštáckém potoce v říčním kilometru 4,225 severně nad městem Zlín. Původně měla nádrž sloužit především k vodárenským účelům. Od roku 1996 však není voda z nádrže pro zásobování obyvatel pitnou vodou využívána. Mezi další účely VD pak patří zajištění minimálních průtoků ve Fryštáckém potoce pod VD a ochrana poproudně ležícího území (Zlína) před extrémními průtoky (transformace povodňových průtoků).

Český abstrakt

Vodní dílo (VD) Šance na řece Ostravici bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Je provozováno v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry. Jeho hlavním účelem je dodávka surové vody do úpravny na pitnou vodu. Dále plní požadavky na zajištění minimálních průtoků v toku pod nádrží a v profilech níže po toku, snížení povodňových průtoků, účelový chov ryb a energetické využití. Vodní dílo Fryšták bylo v období let 1935 - 1938 zbudováno na Fryštáckém potoce v říčním kilometru 4,225 severně nad městem Zlín. Původně měla nádrž sloužit především k vodárenským účelům. Od roku 1996 však není voda z nádrže pro zásobování obyvatel pitnou vodou využívána. Mezi další účely VD pak patří zajištění minimálních průtoků ve Fryštáckém potoce pod VD a ochrana poproudně ležícího území (Zlína) před extrémními průtoky (transformace povodňových průtoků).

Klíčová slova

modelový výzkum, VD Šance, VD Fryšták

Rok RIV

2008

Vydáno

01.05.2008

Nakladatel

STU v Bratislavě

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-2897-3

Kniha

Sympozium hydtotechikov

Edice

sborník

Číslo vydání

1

Strany od

215

Strany do

221

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@proceedings{BUT65726,
 author="Jan {Šulc} and Michal {Žoužela}",
 title="VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH",
 annote="Vodní dílo (VD) Šance na řece Ostravici bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Je provozováno v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry. Jeho hlavním účelem je dodávka surové vody do úpravny na pitnou vodu. Dále plní požadavky na zajištění minimálních průtoků v toku pod nádrží a v profilech níže po toku, snížení povodňových průtoků, účelový chov ryb a energetické využití. Vodní dílo Fryšták bylo v období let 1935 - 1938 zbudováno na Fryštáckém potoce v říčním kilometru 4,225 severně nad městem Zlín. Původně měla nádrž sloužit především k vodárenským účelům. Od roku 1996 však není voda z nádrže pro zásobování obyvatel pitnou vodou využívána. Mezi další účely VD pak patří zajištění minimálních průtoků ve Fryštáckém potoce pod VD a ochrana poproudně ležícího území (Zlína) před extrémními průtoky (transformace povodňových průtoků).",
 address="STU v Bratislavě",
 booktitle="Sympozium hydtotechikov",
 chapter="65726",
 edition="sborník",
 institution="STU v Bratislavě",
 year="2008",
 month="may",
 pages="215",
 publisher="STU v Bratislavě",
 type="conference proceedings"
}