Detail publikace

Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích

HRICH, K. MALÁ, J. LAGOVÁ, M.

Originální název

Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích

Český název

Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Byly odebírány vzorky říčního sedimentu a zjišťovány obashy vybraných látek a ty pak porovnávány s platnými předpisy tuzemskými a zahraničními.

Český abstrakt

Byly odebírány vzorky říčního sedimentu a zjišťovány obashy vybraných látek a ty pak porovnávány s platnými předpisy tuzemskými a zahraničními.

Klíčová slova

splaškové vody, vodní tok, makrozoobentos, fytobentos

Rok RIV

2009

Vydáno

20.04.2009

Nakladatel

Vysoké Učení Technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství

Číslo vydání

1

Strany od

65

Strany do

68

Strany počet

223

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT30635,
 author="Karel {Hrich} and Jitka {Malá} and Marcela {Pavlíková}",
 title="Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích",
 annote="Byly odebírány vzorky říčního sedimentu a zjišťovány obashy vybraných látek a ty pak porovnávány s platnými předpisy tuzemskými a zahraničními.",
 address="Vysoké Učení Technické v Brně",
 booktitle="Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství",
 chapter="30635",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké Učení Technické v Brně",
 year="2009",
 month="april",
 pages="65--68",
 publisher="Vysoké Učení Technické v Brně",
 type="conference paper"
}