Detail publikace

MONITOROVÁNÍ AOX V KALU A ODPADNÍCH VODÁCH

HRICH, K.

Originální název

MONITOROVÁNÍ AOX V KALU A ODPADNÍCH VODÁCH

Český název

MONITOROVÁNÍ AOX V KALU A ODPADNÍCH VODÁCH

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je zjistit jakým způsobem dochází k transportu vybraných látek z odpadní vody do kalu z čistírny odpadních vod, případně obráceně, během procesu úpravy, tj. odstřeďování a sušení. Veškeré výstupy, tj. jak odvodněný, tak vysušený kal, dále odstředěná voda, zkondenzovaná pára z pračky par a prací vody byly porovnány s limitními hodnotami pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Nařízení vlády 61/2003 Sb. - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) a zda je možné případné použití kalu z kalové koncovky komunální čistírny odpadních vod na zemědělské půdě (Vyhl. Mžp 504/2004 Sb. - o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě). Zaměřili jsme se na sledování skupiny látek běžně označovaných pod souhrnným názvem AOX.

Český abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je zjistit jakým způsobem dochází k transportu vybraných látek z odpadní vody do kalu z čistírny odpadních vod, případně obráceně, během procesu úpravy, tj. odstřeďování a sušení. Veškeré výstupy, tj. jak odvodněný, tak vysušený kal, dále odstředěná voda, zkondenzovaná pára z pračky par a prací vody byly porovnány s limitními hodnotami pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Nařízení vlády 61/2003 Sb. - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) a zda je možné případné použití kalu z kalové koncovky komunální čistírny odpadních vod na zemědělské půdě (Vyhl. Mžp 504/2004 Sb. - o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě). Zaměřili jsme se na sledování skupiny látek běžně označovaných pod souhrnným názvem AOX.

Klíčová slova

halogenované organické uhlovodíky, odpadní voda, odvodňování, sušení

Rok RIV

2008

Vydáno

23.01.2008

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-45-5

Kniha

Juniorstav 2008

Strany od

273

Strany do

273

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT25869,
 author="Karel {Hrich}",
 title="MONITOROVÁNÍ AOX V KALU A ODPADNÍCH VODÁCH",
 annote="Cílem tohoto příspěvku je zjistit jakým způsobem dochází k transportu vybraných látek z odpadní vody do kalu z čistírny odpadních vod, případně obráceně, během procesu úpravy, tj. odstřeďování a sušení. Veškeré výstupy, tj. jak odvodněný, tak vysušený kal, dále odstředěná voda, zkondenzovaná pára z pračky par a prací vody byly porovnány s limitními hodnotami pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Nařízení vlády 61/2003 Sb. - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) a zda je možné případné použití kalu z kalové koncovky komunální čistírny odpadních vod na zemědělské půdě (Vyhl. Mžp 504/2004 Sb. - o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě). Zaměřili jsme se na sledování skupiny látek běžně označovaných pod souhrnným názvem AOX.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Juniorstav 2008",
 chapter="25869",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2008",
 month="january",
 pages="273--273",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně"
}