Detail publikace

Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Originální název

Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu

Český název

Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujicích skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně kompikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkrytického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné zhrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.

Český abstrakt

Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujicích skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně kompikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkrytického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné zhrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.

Rok RIV

2006

Vydáno

28.11.2006

Nakladatel

VUTIUM

ISBN

80-214-3311-6

Kniha

Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí

Strany od

140

Strany do

149

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21635,
 author="Jan {Šulc} and Michal {Žoužela}",
 title="Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu",
 annote="Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujicích skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně kompikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkrytického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné zhrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.",
 address="VUTIUM",
 booktitle="Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí",
 chapter="21635",
 institution="VUTIUM",
 year="2006",
 month="november",
 pages="140--149",
 publisher="VUTIUM",
 type="conference paper"
}