Detail publikace

Hodnocení celkového dojmu z výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě

LINDR, J.

Originální název

Hodnocení celkového dojmu z výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Český název

Hodnocení celkového dojmu z výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V profilu absolventa lze často najít formulace akcentující všestranný rozvoj studentů. Kromě dosažení odbornosti je kladen důraz na zvládnutí všech klíčových kompetencí. Příspěvek se zabývá zhodnocením tzv. celkového dojmu z výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Jako podklad pro vyhodnocení slouží informace z anonymní ankety hodnocení kvality výuky za období 2010–2020. Výsledky jsou představeny v podobě tabulek a grafů pro vybraný předmět Psychologie ve firemní praxi. Lze vysledovat regresní rovnici, jejíž význam lze interpretovat jak matematicky, tak didakticky jako zlepšování kvality a efektivity výuky. Tento předmět pomáhá dotvořit profil absolventa tak, aby student získal kromě prohloubených vědomostí ze stavebního inženýrství také předpoklady pro vykonávání vedoucích inženýrských a manažerských funkcí z psychologického hlediska. Tím se absolvent stává plně kvalifikovaným odborníkem uplatnitelným při zvládnutí složitých problémů a zároveň člověkem schopným začlenění do týmové práce s převzetím osobní odpovědnosti za kvalitu a za odborné řízení jednotlivců a skupin. Ukazuje se, že společenskovědní předměty mají v akademických programech smysl, plní své cíle a studenty obohacují o nové poznání. Spojení kvalitní výuky, odbornosti a všestrannosti pomocí všeobecných předmětů vytváří předpoklady pro úspěch absolventů v praxi, což přispívá k modernizaci vzdělávání v duchu aktuálních výzev pedagogiky budoucnosti.

Český abstrakt

V profilu absolventa lze často najít formulace akcentující všestranný rozvoj studentů. Kromě dosažení odbornosti je kladen důraz na zvládnutí všech klíčových kompetencí. Příspěvek se zabývá zhodnocením tzv. celkového dojmu z výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Jako podklad pro vyhodnocení slouží informace z anonymní ankety hodnocení kvality výuky za období 2010–2020. Výsledky jsou představeny v podobě tabulek a grafů pro vybraný předmět Psychologie ve firemní praxi. Lze vysledovat regresní rovnici, jejíž význam lze interpretovat jak matematicky, tak didakticky jako zlepšování kvality a efektivity výuky. Tento předmět pomáhá dotvořit profil absolventa tak, aby student získal kromě prohloubených vědomostí ze stavebního inženýrství také předpoklady pro vykonávání vedoucích inženýrských a manažerských funkcí z psychologického hlediska. Tím se absolvent stává plně kvalifikovaným odborníkem uplatnitelným při zvládnutí složitých problémů a zároveň člověkem schopným začlenění do týmové práce s převzetím osobní odpovědnosti za kvalitu a za odborné řízení jednotlivců a skupin. Ukazuje se, že společenskovědní předměty mají v akademických programech smysl, plní své cíle a studenty obohacují o nové poznání. Spojení kvalitní výuky, odbornosti a všestrannosti pomocí všeobecných předmětů vytváří předpoklady pro úspěch absolventů v praxi, což přispívá k modernizaci vzdělávání v duchu aktuálních výzev pedagogiky budoucnosti.

Klíčová slova

společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky, celkový dojem, všestranný rozvoj, statistická analýza, regresní rovnice trendu, přínos předmětů

Vydáno

30.07.2021

Nakladatel

Ksv TU Košice

Místo

Košice

ISBN

978-80-553-3959-7

Kniha

Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce)

Číslo vydání

1

Strany od

240

Strany do

246

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT175251,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Hodnocení celkového dojmu z výuky společenskovědních předmětů na technické univerzitě",
 annote="V profilu absolventa lze často najít formulace akcentující všestranný rozvoj studentů. Kromě dosažení odbornosti je kladen důraz na zvládnutí všech klíčových kompetencí. Příspěvek se zabývá zhodnocením tzv. celkového dojmu z výuky vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě. Jako podklad pro vyhodnocení slouží informace z anonymní ankety hodnocení kvality výuky za období 2010–2020. Výsledky jsou představeny v podobě tabulek a grafů pro vybraný předmět Psychologie ve firemní praxi. Lze vysledovat regresní rovnici, jejíž význam lze interpretovat jak matematicky, tak didakticky jako zlepšování kvality a efektivity výuky. Tento předmět pomáhá dotvořit profil absolventa tak, aby student získal kromě prohloubených vědomostí ze stavebního inženýrství také předpoklady pro vykonávání vedoucích inženýrských a manažerských funkcí z psychologického hlediska. Tím se absolvent stává plně kvalifikovaným odborníkem uplatnitelným při zvládnutí složitých problémů a zároveň člověkem schopným začlenění do týmové práce s převzetím osobní odpovědnosti za kvalitu a za odborné řízení jednotlivců a skupin. Ukazuje se, že společenskovědní předměty mají v akademických programech smysl, plní své cíle a studenty obohacují o nové poznání. Spojení kvalitní výuky, odbornosti a všestrannosti pomocí všeobecných předmětů vytváří předpoklady pro úspěch absolventů v praxi, což přispívá k modernizaci vzdělávání v duchu aktuálních výzev pedagogiky budoucnosti.",
 address="Ksv TU Košice",
 booktitle="Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce)",
 chapter="175251",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ksv TU Košice",
 year="2021",
 month="july",
 pages="240--246",
 publisher="Ksv TU Košice"
}