Detail publikace

Společenskovědní předměty na technické univerzitě - význam, přínos a zhodnocení

LINDR, J.

Originální název

Společenskovědní předměty na technické univerzitě - význam, přínos a zhodnocení

Český název

Společenskovědní předměty na technické univerzitě - význam, přínos a zhodnocení

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Společenskovědní předměty na technické univerzitě přispívají k všestranné kultivaci studentů. Jejich posláním je rozvoj těch klíčových kompetencí a soft skills, které vhodně doplňují kompetence získané v odborných předmětech. Příspěvek se zabývá zhodnocením celkového dojmu z výuky u třech vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě, a to Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Sociologie. Na základě dlouhodobé zkušenosti s výukou a zpětnovazební ankety Hodnocení kvality výuky lze zjistit, jak je pro studenty přínosná. Jednorozměrnou statistickou analýzou lze vysledovat trend ukazující spokojenost s výukou a potřebnost soustavného vyhodnocení kvality výuky. Obecně se ukazuje, že společenskovědní předměty plní své poslání a že významnou měrou napomáhají všestrannému rozvoji studentů.

Český abstrakt

Společenskovědní předměty na technické univerzitě přispívají k všestranné kultivaci studentů. Jejich posláním je rozvoj těch klíčových kompetencí a soft skills, které vhodně doplňují kompetence získané v odborných předmětech. Příspěvek se zabývá zhodnocením celkového dojmu z výuky u třech vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě, a to Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Sociologie. Na základě dlouhodobé zkušenosti s výukou a zpětnovazební ankety Hodnocení kvality výuky lze zjistit, jak je pro studenty přínosná. Jednorozměrnou statistickou analýzou lze vysledovat trend ukazující spokojenost s výukou a potřebnost soustavného vyhodnocení kvality výuky. Obecně se ukazuje, že společenskovědní předměty plní své poslání a že významnou měrou napomáhají všestrannému rozvoji studentů.

Klíčová slova

společenskovědní předměty, celkový dojem, přínos, poslání předmětu, hodnocení kvality výuky, statistické zpracování

Vydáno

30.06.2021

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87952-34-4

Kniha

QUAERE 2021

Číslo vydání

1.

Strany od

371

Strany do

377

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT175229,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Společenskovědní předměty na technické univerzitě - význam, přínos a zhodnocení",
 annote="Společenskovědní předměty na technické univerzitě přispívají k všestranné kultivaci studentů. Jejich posláním je rozvoj těch klíčových kompetencí a soft skills, které vhodně doplňují kompetence získané v odborných předmětech. Příspěvek se zabývá zhodnocením celkového dojmu z výuky u třech vybraných společenskovědních předmětů na technické univerzitě, a to Etika v podnikání, Prezentační dovednosti a Sociologie. Na základě dlouhodobé zkušenosti s výukou a zpětnovazební ankety Hodnocení kvality výuky lze zjistit, jak je pro studenty přínosná. Jednorozměrnou statistickou analýzou lze vysledovat trend ukazující spokojenost s výukou a potřebnost soustavného vyhodnocení kvality výuky. Obecně se ukazuje, že společenskovědní předměty plní své poslání a že významnou měrou napomáhají všestrannému rozvoji studentů.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="QUAERE 2021",
 chapter="175229",
 doi="https://doi.org/10.33543/q2021.11",
 howpublished="online",
 institution="Magnanimitas",
 year="2021",
 month="june",
 pages="371--377",
 publisher="Magnanimitas"
}