Detail produktu

Testovací model spínaného zdroje

MUSIL, T. HÁZE, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vývojový modul slouží pro zkoumání vlastností reálného spínaného zdroje. Cílem zkoumání je návrh malosignálového modelu spínaného zdroje s vícero výstupy využívající vazební indukčnosti ve výstupním filtru. Pro porovnávání vlastností takového zdroje byl navržen identický modul, který vazební indukčnost ve výstupní LC filtru neobsahuje, aby bylo možné srovnávat odezvu řídicí zpětnovazební smyčky a výstupní parametry zdroje.

Klíčová slova

Spínaný zdroj, LC filtr, zpětnovazební smyčka

Datum vzniku

17.10.2017

Umístění

Místnost N 6.38, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty