Detail publikace

Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem

TRENZ, J. STRÁSKÝ, J. NEČAS, R.

Originální název

Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem

Český název

Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o hledání univerzální metody pro návrh půdorysně zakřivených konstrukcí tak, aby vedl k jasnému definování tvaru oblouku namáhaného normálovou silou a minimálními ohybovými momenty. Studovaná problematika vycházela z návrhu prutové rovinné konstrukce, která byla následně půdorysně zakřivována do různých poloměrů. Jednotlivé modely byly podrobeny statické analýze, přičemž byly sledovány průběhy vnitřních sil na jednotlivých prvcích. Na základě výsledků byla ve druhé fázi navržena obdobná konstrukce, ovšem tvar oblouku byl hledán pomocí visutého lana, jehož geometrie byla následně invertována pod mostovku.

Český abstrakt

Příspěvek pojednává o hledání univerzální metody pro návrh půdorysně zakřivených konstrukcí tak, aby vedl k jasnému definování tvaru oblouku namáhaného normálovou silou a minimálními ohybovými momenty. Studovaná problematika vycházela z návrhu prutové rovinné konstrukce, která byla následně půdorysně zakřivována do různých poloměrů. Jednotlivé modely byly podrobeny statické analýze, přičemž byly sledovány průběhy vnitřních sil na jednotlivých prvcích. Na základě výsledků byla ve druhé fázi navržena obdobná konstrukce, ovšem tvar oblouku byl hledán pomocí visutého lana, jehož geometrie byla následně invertována pod mostovku.

Klíčová slova

oblouková konstrukce; půdorysné zakřivení; spřažený průřez; statická analýza

Rok RIV

2013

Vydáno

27.11.2013

Nakladatel

ČBS Servis, s.r.o.

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-87158-34-0

Kniha

Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové

Edice

2013

Číslo vydání

1

Strany od

288

Strany do

293

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT103733,
 author="Jan {Trenz} and Jiří {Stráský} and Radim {Nečas}",
 title="Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem",
 annote="Příspěvek pojednává o hledání univerzální metody pro návrh půdorysně zakřivených konstrukcí tak, aby vedl k jasnému definování tvaru oblouku namáhaného normálovou silou a minimálními ohybovými momenty. Studovaná problematika vycházela z návrhu prutové rovinné konstrukce, která byla následně půdorysně zakřivována do různých poloměrů. Jednotlivé modely byly podrobeny statické analýze, přičemž byly sledovány průběhy vnitřních sil na jednotlivých prvcích. Na základě výsledků byla ve druhé fázi navržena obdobná konstrukce, ovšem tvar oblouku byl hledán pomocí visutého lana, jehož geometrie byla následně invertována pod mostovku.",
 address="ČBS Servis, s.r.o.",
 booktitle="Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové",
 chapter="103733",
 edition="2013",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis, s.r.o.",
 year="2013",
 month="november",
 pages="288--293",
 publisher="ČBS Servis, s.r.o.",
 type="conference paper"
}