Detail publikace

Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami

MATESOVÁ, D., BAYER, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z.

Originální název

Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami

Český název

Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Materiál na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, zastoupených vysokopecní granulovanou struskou, sloužil pro výrobu vzorků, které byly po 28 dnech zrání na vzduchu a ve vodě podrobeny tepelnému namáhání při teplotách 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200°C. Vzorky byly opatřeny centrálním zářezem a lámány tříbodovým ohybem. Zjišťovaly se mechanické/lomové charakteristiky a souběžně byly sledovány změny mikrostruktury alumosilikátů.

Český abstrakt

Materiál na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, zastoupených vysokopecní granulovanou struskou, sloužil pro výrobu vzorků, které byly po 28 dnech zrání na vzduchu a ve vodě podrobeny tepelnému namáhání při teplotách 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200°C. Vzorky byly opatřeny centrálním zářezem a lámány tříbodovým ohybem. Zjišťovaly se mechanické/lomové charakteristiky a souběžně byly sledovány změny mikrostruktury alumosilikátů.

Rok RIV

2003

Vydáno

01.01.2002

Nakladatel

Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR

Místo

Svratka

ISBN

80-214-2109-6

Kniha

X. konference Inženýrská mechanika

Strany od

179

Strany do

186

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT10225,
 author="Dita {Vořechovská} and Patrik {Bayer} and Pavel {Schmid} and Zbyněk {Keršner}",
 title="Lomové charakteristiky alkalicky aktivovaných alumosilikátů po namáhání vysokými teplotami",
 annote="Materiál na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů, zastoupených vysokopecní granulovanou struskou, sloužil pro výrobu vzorků, které byly po 28 dnech zrání na vzduchu a ve vodě podrobeny tepelnému namáhání při teplotách 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200°C. Vzorky byly opatřeny centrálním zářezem a lámány tříbodovým ohybem. Zjišťovaly se mechanické/lomové charakteristiky a souběžně byly sledovány změny mikrostruktury alumosilikátů.",
 address="Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR",
 booktitle="X. konference Inženýrská mechanika",
 chapter="10225",
 institution="Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR",
 year="2002",
 month="january",
 pages="179",
 publisher="Ins. of Mech. and Solids/FME/VUT Brno,Assoc. of Eng. Mech.,Ins. of Thermomech./AV CR,Ins. of Theor. and Appl. Mech./AV CR",
 type="conference paper"
}