Detail projektu

Inovace předmětu CAD systémy v architektuře

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Počítačová grafika je obor, který v posledních letech zaznamenal obrovský růst. Objevily se nové softwarové nástroje a postupy. Je žádoucí, aby naši studenti získali přehled o možnostech, které současné technologie nabízí v oblasti počítačové grafiky a následně byli schopni používat tyto technologie při řešení konkrétních projektů. V rámci tohoto předmětu jim bude podána ucelená informace týkající se především metod a postupů při tvorbě a zobrazování 3D scén vizualizačními programy, kterou následně využijí při finalizaci svých architektonických projektů a jejich presentaci na Internetu.

Označení

FRVŠ 0018

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)