Detail projektu

Dendrologie pro architekty

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

O projektu

Jednou z nejdůležitějších součástí tvorby architektů je vytváření veřejných prostorů. K nim patří neodmyslitelně zeleň, která svými vlastnostmi pomáhá jejich funkčnost zajistit. Tyto vlastnosti má však pouze taková dřevina, která se nachází v dobrém zdravotním stavu, má dobrou vitalitu i statiku. Tyto charakteristiky jsou primárně ovlivněny tím, jsou-li použité taxony vhodné pro dané stanoviště. Předpokládaný projekt se bude zabývat vytvořením podkladů pro vznik nového předmětu Dendrologie pro architekty pro II. stupeň studia architektury. Tento předmět umožní architektům odborný výběr dřevin pro použití v městském prostředí na základě znalostí jejich nároků a charakteristik.

Označení

FRVŠ 026

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)