Detail projektu

RP902271005 - Podpora talentovaných studentů FA

Období řešení: 01.09.2022 — 31.12.2022

O projektu

Cílem projektu Podpora talentovaných studentů bylo motivovat a podpořit tvůrčí invenci studentů a ocenit talentované v doktorském studijním programu. Zajištěním mezinárodní konference a soutěže PhD Talent FA 2022 za odborný vědecký článek s následným hodnocením Oborovou radou DSP tak zvýšit úroveň disertačních prací, publikační činnosti a zatraktivnit doktorské studium a dalšími prezentacemi mimo fakultu pomoci budovat následnou vědeckou kariéru absolventů.

Popis anglicky
The aim of the Support for Talented Students project was to motivate and support the creative inventiveness of students and to reward talented students in the doctoral programme. By providing an international conference and competition PhD Talent FA 2022 for a professional scientific article with subsequent evaluation by the DSP Branch Council, thus to raise the level of dissertations, publications and make doctoral studies more attractive and by other presentations outside the faculty to help build the subsequent scientific career of graduates.

Klíčová slova
vzdělávání, disertační práce, mezinárodní konferece, soutěž

Klíčová slova anglicky
education, dissertation, international conferece, competition

Označení

RP902271005

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (21.11.2022 - nezadáno)
Ústav prostorové tvorby
- spolupříjemce (01.09.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující

Výsledky

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2022. ISBN: 978-80-214-6119-2.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.: 11th ANNUAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM 2022: NEW RESEARCH DIRECTIONS IN THE VOLATILE WORLD. Brno (09.11.2022)
Detail