Detail projektu

Analýza lomové odezvy zkušebních těles z jemnozrnného cementového kompozitu s akcentem na vliv mineralogického složení ITZ v okolí horninové inkluze a způsobu přípravy koncentrátoru napětí

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Navrhovaný projekt navazuje na předešlé projekty, které byly zaměřeny na část numerického modelování rozhraní v okolí vybrané ocelové inkluze a cementového kompozitu. Cílem předkládaného projektu je podpora a realizace komplexního experimentálního programu k analýze lomové odezvy zkušebních těles z jemnozrnného cementového kompozitu. Především se jedná o kvantifikaci vlivu způsobu přípravy koncentrátoru napětí, přípravy zkušebních těles a mineralogického složení ITZ pomocí SEM/EDS.

Označení

FAST-J-22-8038

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vyhlídal Michal, Ing. - hlavní řešitel
Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)