Detail projektu

Berlín Kreuzberg a Neuköln - Analýza architektonických a urbánních změn vlivem přistěhovaleckých komunit.

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Podpora bude využita na získání potřebných dat v archivech v Berlíně, na jejich zpracování, prezentaci výsledků v rámci výstavy a publikace. Možností je využití pro vzdělávání studentů; přínos zahraničních zkušeností z vývoje veřejného městského prostoru, využití výsledků k diplomové práci. Aktuální téma hodnotí proměny městského prostoru a změny architektonického rázu v závislosti na současné demografické přeměně Evropy. Porovnáni stavu v předválečném a poválečném období.

Označení

FA-S-21-7500

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

MOGGERT, M. a kol. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru. první. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2022. 158 s. ISBN: 978-80-214-6038-6.
Detail

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru. In Architecture in Perspective 2022/ Architektura v perspektivě 2022. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2022. s. 99-102. ISBN: 978-80-248-4646-0.
Detail

MOGGERT, M. Vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru na příkladu města Berlína. 2021.
Detail

MOGGERT, M. Berlin - the influence of the cultural differences of the inhabitants on the typical features of the contemporary urban space. Brno: VUT Brno, Fakulta architektury, 2022.
Detail

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru. 2022.
Detail

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2022.
Detail

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru. Brno: Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií, 2022. s. 21-21.
Detail