Detail projektu

Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2025

O projektu

Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí. Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních systémů, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.). Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře.

Klíčová slova
Kyberbezpečnost;kryptologie;komunikační technologie;šifrování;ustanovení klíčů;hardwarová akcelerace;počítačové sítě

Označení

VJ01010008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (17.03.2020 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - PROGRAM STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS)

- plně financující (2020-10-23 - 2025-12-31)

Výsledky

JEDLIČKA, P. VHDL-Based Implementation of NTT on FPGA. In Proceedings II of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1st. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2021. p. 136-140. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

RICCI, S.; JEDLIČKA, P.; CÍBIK, P.; DZURENDA, P.; MALINA, L.; HAJNÝ, J. Towards CRYSTALS-Kyber VHDL Implementation. In Proceedings of the 18th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2021). Science and Technology Publications, 2021. p. 760-765. ISBN: 978-989-758-524-1.
Detail