Detail projektu

Budoucnost venkova

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Vlivem probíhajícího přechodu od industriální k informační společnosti dochází k sociálním a ekonomickým strukturálním změnám. Tyto změny vytvářejí předpoklady pro zamezení nízké konkurenceschopnosti venkova a jeho vylidňování. Mezinárodní kolokvium „Budoucnost venkova“ bude zaměřeno na současné proměny venkova, jeho problémy i tradiční hodnoty, výhody a nevýhody života na vesnici a hledání odpovědí na otázku: „Jakou roli v rozvoji venkova by měli hrát architekti a urbanisté“.

Označení

FA-J-20-6391

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

OBRŠÁLOVÁ, L.; URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Architektura. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. 164 s. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail

OBRŠÁLOVÁ, L. Digitální regionalismus jako příležitost pro venkov. In Budoucnost venkova. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. s. 137-143. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H. Architektura staveb pro agroturistiku. In 12th Architecture in Perspective 2020. ARCHITEKTURA. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2020. s. 306-309. ISBN: 978-80-248-4450-3.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H. Proměny venkova. In Budoucnost venkova. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. s. 7-13. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. In Budoucnost venkova. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. s. 144-152. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail

DÝR, P. a kol. ARCH o architektúre a inej kultúre. ARCH, 2020, roč. 25, č. 10/2020, s. 1-68. ISSN: 1335-3268.
Detail

LOUTOCKÁ, V. Vývoj ochrany lidové architektury. In BUDOUCNOST VENKOVA. architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. s. 14-25. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H.; KUZNETCOVA, A. Cestovní ruch jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje venkova. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, č. 2/2021, s. 17-25. ISSN: 1805-3246.
Detail

GUZDEK, A. Vývoj a význam stavebního fondu venkova. In Budoucnost venkova. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. s. 26-35. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail

NEKOLNÁ, A. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín - WINERY + WELLNESS HOTEL. Brno: FA. VUT v Brně, 2020. s. 1-60.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H.; OBRŠÁLOVÁ, L.; DÝR, P. BUDOUCNOST VENKOVA. BUDOUCNOST VENKOVA. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2020. s. 1-163. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail

KUZNETCOVA, A. Analýza problémů navrhování staveb pro agroturistiku. In Budoucnost venkova. architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. s. 73-85. ISBN: 978-80-7623-049-1.
Detail