Detail projektu

Dočasné využití nevyužívaných objektů - elektronická databáze projektů

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Záměrem projektu je vytvoření přehledné elektronické databáze realizovaných projektů specifických forem přechodného využití opuštěných budov v ČR a Evropě. Databáze bude poskytovat souhrnné informace o aktuálních trendech v oblasti aktivace nevyužívaných prostorů se zaměřením na analýzu jednotlivých aspektů realizace. Komplexní databáze tohoto druhu na českém internetu v tuto chvíli neexistuje. Téma výzkumu je úzce provázáno s tématem závěrečné práce řešitelky a výsledky jsou nezbytnou součástí její disertační práce.

Označení

FA-J-20-6365

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavitelství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

JOJA, M. Temporary use of abandoned buildings. ALFA (Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU), 2021, vol. 2021, no. 3, p. 42-46. ISSN: 2729-7640.
Detail

JOJA, M. Temporary Use od Unused Objects - Electronic Database of Projects. In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. 1. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 50-57. ISBN: 978-80-214-5903-8.
Detail

Odkaz