Detail projektu

Implementace systému BIM (Informační model budovy) do výuky FA VUT, část 2

Období řešení: 01.06.2019 — 31.12.2019

O projektu

V architektonickém navrhování začínají hrát významnou roli systémy typu BIM. Projekt řeší „Zásadní inovaci předmětu „Digitální zobrazování III“ (ZS 2.ročník) tím, že implementuje do výuky program REVIT, tedy program typu BIM fy Autodesk. Výstupy tohoto programu jsou snadno dále použitelné např. v AutoCADu či v programu 3ds MAX. S oběma těmito programy již naši studenti běžně pracují. Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme význam systémů BIM pro architektonické navrhování, připravili jsme a již otestovali zkrácenou výuku systému REVIT2018 již v ZS 2017/18. Získané zkušenosti teď hodláme využít metodicky a připravit a zpracovat pro ZS 2018/19, pro předmět „ Digitální zobrazování III“ (ZS 2.ročník) elearningový kurz doplněný souborem videí.

Klíčová slova
BIM, REVIT

Označení

RP_VS/2019/1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Výpočetní centrum
- příjemce (01.06.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2019-06-01 - 2019-12-31)