Detail projektu

Charakteristiky evropských výstavních a veletržních areálů

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Cílem projektu je identifikovat kulturně-historickou hodnotu výstavních areálů v evropských městech a na základě konkrétních příkladů ukázat, jak ji lze rozvíjet nebo chránit v případě transformace území. V rámci projektu bude proveden výzkum vybraných evropských výstavišť; kritériem pro výběr je pokrytí areálů různého stáří a s odlišnými způsoby využití. Předpokládá se návštěva 2-5 areálů a sběr dat přímo v místě. Výstup z projektu přispěje k lepšímu pochopení historického významu výstavních areálů v České republice.

Označení

FA/FAST-J-19-5903

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav urbanismu
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M.; BĚLOVSKÝ, M. Odkaz světových výstav v poválečném urbanismu evropských měst. In 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. s. 137-140. ISBN: 978-80-248-4331-5.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Charakteristiky evropských veletržních areálů. In 8th Annual Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2019. s. 96-104. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů. Brno: VUT Brno, 2021.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů. Brno: VUT Brno, 2019. s. 1-20.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Veletržní logistika, technické zázemí, infrastruktura.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Zahradní výstavy a výstavy bydlení v současném Německu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, č. 2019/04, s. 40-49. ISSN: 1805-3246.
Detail