Detail projektu

Lomově-mechanické vlastnosti droby v kontextu dalších vlastností horniny

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Poznatky lomové mechaniky lze uplatnit i na skalní horniny. Mohou osvětlit proces porušování vzorků hornin při laboratorních testech i při aplikacích v geomechanice. Zkoumány budou droby, jejichž vlastnosti mohou variovat i v rámci jedné lokality. Spolupráce odbornic/íků z oboru mechaniky hornin, lomové mechaniky a stavebního zkušebnictví umožní komplexní přístup k testování a vyhodnocování lomových parametrů hornin. Doplněn bude petrografický popis a další mechanické testy, umožňující analyzovat faktory ovlivňující výsledné chování horniny.

Klíčová slova
lomová mechanika; pevnostní charakteristika; droba

Označení

FAST-S-19-6031

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav geotechniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

ZÁVACKÝ, M.; HORÁK, V. Srovnání metodik pro stanovení přetvárnosti skalních hornin. In Zakládání staveb Brno 2019 / 47. konference se zahranicní úcastí. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2019. s. 7-12. ISBN: 978-80-87920-07-7.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D.; ZÁVACKÝ, M.; KRMÍČEK, L.; BLÜMEL, M.; ROZSYPALOVÁ, I. Mechanical properties of granulite from Horní Bory in Bohemian Massif. Geoscience Engineering, 2019, vol. 65, no. 4, p. 38-53. ISSN: 1802-5420.
Detail

KRMÍČKOVÁ, S.; KRMÍČEK, L. Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří. Zprávy o geologických výzkumech v roce …. (Geoscience Research Reports …) Česká geologická služba DB DO, 2020, roč. 35, č. 1, s. 35-45. ISSN: 0514-8057.
Detail

ZÁVACKÝ, M. Vplyv štíhlosti horninových skúšobných telies na pevnosť v jednoosom tlaku. In Sborník příspěvků 22. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2020. Brno: 2020. s. 371-375. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

HAVLÍČKOVÁ, D. STUDIUM PETROGRAFICKÝCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ GRANULITU Z HORNÍCH BORŮ VE VZTAHU K PLÁNOVANÉMU HLUBINNÉMU ÚLOŽIŠTI RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ. In Sborník příspěvků 22. odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV 2020. Brno: 2020. s. 365-370. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

ZÁVACKÝ, M.; MAJDA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠTEFAŇÁK, J. Moravian greywacke – evaluation of fracture, strength and deformability properties. In AG 2019 – 5th International Conference on Applied Geophysics. E3S Web of Conferences. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2019. p. 1-8. ISSN: 2555-0403.
Detail