Detail projektu

Vliv emergentních polutantů na denitrifikaci

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá vlivem vybraných emergentních polutantů – pesticidů a veterinárních sulfonamidů – na denitrifikaci a jejich osudem v průběhu denitrifikačního procesu. Problematika bude řešena v souvislosti s denitrifikačními bioreaktory. Má ale širší environmentální kontext, protože denitrifikace běžně probíhá i v podzemních vodách, které jimi bývají také znečištěny. Polutanty budou testovány jednorázovými statickými testy v laboratorních podmínkách.

Označení

FAST-J-19-5966

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pániková Kristína, Ing. - hlavní řešitel
Malá Jitka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

BÍLKOVÁ, Z.; MALÁ, J.; HRICH, K. Fate and behaviour of veterinary sulphonamides under denitrifying conditions. Science of the Total Environment, 2019, no. 695, p. 1-12. ISSN: 0048-9697.
Detail

PÁNIKOVÁ, K. Optimization of a short denitrification test for pesticide testing. Conference of Young Researchers - KOMVY 2021. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2021. p. 101-108. ISBN: 978-80-227-5092-9.
Detail

PÁNIKOVÁ, K. Vývoj testu inhibice denitrifikace. JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 518-522. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

PÁNIKOVÁ, K.; MALÁ, J. Chování terbuthylazinu za denitrifikačních podmínek. Sborník přednášek a posterových sdělení z 13. bienální konference a výstavy VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. s. 465-468. ISSN: 2694-7013.
Detail