Detail publikace

Chování terbuthylazinu za denitrifikačních podmínek

PÁNIKOVÁ, K. MALÁ, J.

Originální název

Chování terbuthylazinu za denitrifikačních podmínek

Český název

Chování terbuthylazinu za denitrifikačních podmínek

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Společný výskyt emergentních polutantů (např. pesticidy) s dusičnany v odtoku ze zemědělských ploch vyvolává otázku, jak ovlivňují funkci denitrifikačních bioreaktorů a zda se v nich odstraňují. Byla navržena metodika testování vlivu látek na denitrifikaci a jejich osudu v průběhu denitrifikačního procesu. Jednorázový test umožňuje vyhodnotit inhibici denitrifikační rychlosti, adsorpci testované látky na organický materiál a její biodegradaci. Byl proveden sedmidenní test s terbuthylazinem o výchozí koncentraci 0,1 mg.l-1. Terbuthylazin nepůsobil inhibičně na denitrifikaci. Jeho úbytek biodegradací byl 5 %, adsorpcí na dřevěné hobliny 20 %.

Český abstrakt

Společný výskyt emergentních polutantů (např. pesticidy) s dusičnany v odtoku ze zemědělských ploch vyvolává otázku, jak ovlivňují funkci denitrifikačních bioreaktorů a zda se v nich odstraňují. Byla navržena metodika testování vlivu látek na denitrifikaci a jejich osudu v průběhu denitrifikačního procesu. Jednorázový test umožňuje vyhodnotit inhibici denitrifikační rychlosti, adsorpci testované látky na organický materiál a její biodegradaci. Byl proveden sedmidenní test s terbuthylazinem o výchozí koncentraci 0,1 mg.l-1. Terbuthylazin nepůsobil inhibičně na denitrifikaci. Jeho úbytek biodegradací byl 5 %, adsorpcí na dřevěné hobliny 20 %.

Klíčová slova

Test inhibice denitrifikace; biodegradace; adsorpce; denitrifikační bioreaktory; terbuthylazin

Vydáno

20.09.2019

Nakladatel

CzWA service s.r.o.

Místo

Brno

ISSN

2694-7013

Periodikum

Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení

Stát

CZ

Strany od

465

Strany do

468

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT158830,
 author="Kristína {Pániková} and Jitka {Malá}",
 title="Chování terbuthylazinu za denitrifikačních podmínek",
 annote="Společný výskyt emergentních polutantů (např. pesticidy) s dusičnany v odtoku ze zemědělských ploch vyvolává otázku, jak ovlivňují funkci denitrifikačních bioreaktorů a zda se v nich odstraňují.
Byla navržena metodika testování vlivu látek na denitrifikaci a jejich osudu v průběhu denitrifikačního procesu. Jednorázový test umožňuje vyhodnotit inhibici denitrifikační rychlosti, adsorpci testované látky na organický materiál a její biodegradaci.
Byl proveden sedmidenní test s terbuthylazinem o výchozí koncentraci 0,1 mg.l-1. Terbuthylazin nepůsobil inhibičně na denitrifikaci. Jeho úbytek biodegradací byl 5 %, adsorpcí na dřevěné hobliny 
20 %.",
 address="CzWA service s.r.o.",
 booktitle="Sborník přednášek a posterových sdělení z 13. bienální konference a výstavy VODA 2019",
 chapter="158830",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CzWA service s.r.o.",
 year="2019",
 month="september",
 pages="465--468",
 publisher="CzWA service s.r.o."
}