Detail publikace

Vývoj testu inhibice denitrifikace

PÁNIKOVÁ, K.

Originální název

Vývoj testu inhibice denitrifikace

Český název

Vývoj testu inhibice denitrifikace

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Denitrifikační bioreaktory představují účinný nástroj pro odstraňování dusičnanů z vod odtékajících ze zemědělsky obhospodařovaných ploch. Na průběh denitrifikace má vliv řada faktorů. Mezi ně mohou patřit polutanty vyskytující se v těchto vodách, jako pesticidy nebo veterinární antibiotika. Byla navržena metodika testování vlivu emergentních polutantů na průběh denitrifikačního procesu jednorázovým testem. Byly optimalizovány jednotlivé parametry testu jako frakce a hmotnost hoblin, počáteční koncentrace dusičnanů a koncentrace NaHCO3 v deionizované vodě.

Český abstrakt

Denitrifikační bioreaktory představují účinný nástroj pro odstraňování dusičnanů z vod odtékajících ze zemědělsky obhospodařovaných ploch. Na průběh denitrifikace má vliv řada faktorů. Mezi ně mohou patřit polutanty vyskytující se v těchto vodách, jako pesticidy nebo veterinární antibiotika. Byla navržena metodika testování vlivu emergentních polutantů na průběh denitrifikačního procesu jednorázovým testem. Byly optimalizovány jednotlivé parametry testu jako frakce a hmotnost hoblin, počáteční koncentrace dusičnanů a koncentrace NaHCO3 v deionizované vodě.

Klíčová slova

Denitrifikační bioreaktory, test inhibice denitrifikace, topolové hobliny

Vydáno

23.01.2020

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

JUNIORSTAV 2020

Strany od

518

Strany do

522

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT161429,
 author="Kristína {Pániková}",
 title="Vývoj testu inhibice denitrifikace",
 annote="Denitrifikační bioreaktory představují účinný nástroj pro odstraňování dusičnanů z vod odtékajících
ze zemědělsky obhospodařovaných ploch. Na průběh denitrifikace má vliv řada faktorů. Mezi ně mohou patřit
polutanty vyskytující se v těchto vodách, jako pesticidy nebo veterinární antibiotika.
Byla navržena metodika testování vlivu emergentních polutantů na průběh denitrifikačního procesu
jednorázovým testem. Byly optimalizovány jednotlivé parametry testu jako frakce a hmotnost hoblin, počáteční
koncentrace dusičnanů a koncentrace NaHCO3 v deionizované vodě.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="JUNIORSTAV 2020",
 chapter="161429",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="518--522",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební"
}