Detail projektu

Plně polymerní mikro membránová destilace založená na extrémně tenkých kapilárách

Období řešení: 01.05.2019 — 30.04.2021

O projektu

Membránová destilace je novou technologií a není dosud běžně používaná. Membránovou destilaci lze použít také jako šetrný způsob koncetrace látek, které jsou tepelně nestabilní a i při relativně nízkých teplotách se rozpadají. V mikro verzi membránové destilace budou využity mikro-kontejnery (MK), kus porézních dutých mikro vláken na konci zatavené, či jinak blokované. S ohledem na surovinové náklady je používán polypropylen. Základní výhoda popsané extrakce je její mimořádně nízká cena a tím možnost jednorázového použití pro takové situace kde není možná sterilizace. Tvar MK může vyhovět požadavkům aplikace, např. konkrétní měřicí techniky. Není problém upravit MK prakticky do jakéhokoliv tvaru např. tvar souměrného nebo nesouměrného U. Předpokládá se využití v chemickém a medicínském průmyslu.

Klíčová slova
mikro-destilace; polymerní membránová dutá vlákna; polymerní dutá vlákna; přenos hmoty; přenos tepla

Označení

TJ02000253

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kroulíková Tereza, Ing. - hlavní řešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (11.10.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- plně financující (2019-05-03 - 2021-04-30)

Výsledky

KŮDELOVÁ, T.; STRUNGA, A.; KROULÍKOVÁ, T.; BARTULI, E.; DOHNAL, M.; Vysoké učení technické v Brně, ZENA s.r.o: Zařízení pro membránovou destilaci. 34835, užitný vzor. (2021)
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; STRUNGA, A.; KŮDELOVÁ, T.; DOHNAL, M.: FV2020-mikro-kontejner; Membránový mikro-kontejner. D5/107c. (funkční vzorek)
Detail